Cây cải bắp

Cải bắp có thời gian sinh trưởng ngắn (60-90 ngày), trồng tập trung ở đất phù sa, đất xám bạc màu, đất cát và đất đỏ vàng

1) Các thời kỳ cải bắp nhạy cảm

 • Thời kỳ hồi xanh, bén rễ: Sau trồng 7-10 ngày, cải bắp mới hồi xanh, bén rễ.
 • Thời kỳ trải lá bàng: Sau khi trồng được 25-30 ngày, cải bắp đầu thời kỳ trải lá bàng, lá cải bắp phát triển cả chiều rộng, lẫn chiều dài, chồng nhau từng bắp.
 • Thời kỳ cây vươn bắp: Sau khi trồng được khoảng 45-50 ngày cải bắp bắt đầu cuốn bắp.

2) Sử dụng chế phẩm vi sinh Microbio-Michiannai cho cải bắp

Sau khi cây bừa, bón vôi, lên luống, đào hố để trồng cải bắp. Sử dụng chế phẩm vi sinh Micribio-Michiannai cho đất trồng cải bắp chia ra 4 thời điểm: Bón lót, bón thúc hồi xanh, bón trải lá bàng và bón lúc cuốn bắp.

Liều lượng, thời kỳ sử dụng cho cải bắp

Loại đất Thời kỳ bón Loại chế phẩm Liều lượng bón cho các miền
MB,

(kg/Sbb)*

MT,

(kg/Stb)

MN,

(kg/công)

Đất phù sa Bón lót CPVS Michiannai TDN 30 – 35 40 – 50 80 – 100
CPVS Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 1 CPVS Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 2 CPVS Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 3 CPVS Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Đất bạc màu, đất cát biển, đất cát

 

Bón lót CPVS Michiannai TDN 40-50 50-60 100-120
CPVS Michiannai THT 0,4 lít 0,6 lít 1,2 lít
Thúc 1 CPVS Michiannai THT 0,4 lít 0,6 lít 1,2 lít
Thúc 2 CPVS Michiannai THT 0,4 lít 0,6 lít 1,2 lít
Thúc 3 CPVS Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít

Ghi chú: *) sbb: Sào bắc bộ; stb: Sào trung bộ=500 m2; Công: Sào Nam bộ = 1000 m2

Bón lót: Trước khi trồng vào hố, tưới đều vào đất

 • Thúc 1: Tưới thúc hồi xanh bén rễ
 • Thúc 2: Khi trải lá bàng
 • Thúc 3: Tưới thúc cuốn bắp

Ngoài ra, để làm đất tơi xốp, tăng hoạt động của hệ vi sinh vật đất có thể phun chế phẩm vi sinh CPVS Michiannai THT 10 ngày/lần. Ngừng phun trước khi thu hoạch 10 ngày, sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn mác.

Lưu ý:

 • Sử dụng chế phẩm Michiannai THT và Michiannai TDN vào lúc sáng sớm, chiều mát hoặc ngày râm mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, bón xong phải vùi lấp đất ngay.
 • Tưới hoặc phun CPVS Michiannai THT theo luống hoặc có thể với nước tưới qua hệ thống tưới nhỏ giọt.
 • Lắc đều Microbio-Michiannai THT trước khi sử dụng.
 • Khi bón chế phẩm CPVS Michiannai TDN cần xẻ rãnh bón xong lấp đất ngay, kết hợp phun hoặc tưới chế phẩm CPVS Michiannai THT đã pha loãng như hướng dẫn.
 • Với loại bệnh hại cây bắp cải, khi mới phát hiện, sử dụng chế phẩm Michiannai NQT pha với tỉ lệ 1 lít chế phẩm pha với 50 lít nước phun đều lên cây và quanh khu vực vùng gốc sẽ hạn chế và ngăn chặn lây lan bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *