Cây cải thảo

Cây cải thảo có thời gian sinh trưởng 40-50 ngày, thời vụ không khắt khe, đất trồng thích hợp là đất thịt nhẹ đến đất cát pha. Quá trình phát triển của cây cải thảo tương tự như cây cải bắp: hồi xanh, phát triển lá, cuốn

1) Các giai đoạn cần cung cấp chế phẩm vi sinh Michiannai cho cây cải thảo

 • Bón lót: Sau khi bón vôi, làm đất, lên luống, đào các hố (50-60 x 40-50 cm), bón chế phẩm Michiannai TDN vào hố, trộn đều, đặt cây con, tưới bằng chế phẩm vi sinh Michiannai THT đã pha loãng, 1lít pha với 100-120 lít nước.
 • Sau trồng 7-10 ngày, cải thảo hồi xanh.
 • Sau trồng 20 – 25 ngày, cải thảo phát triển lá rất mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều dài, bắt đầu vào cuốn.
 • Sau trồng 35-40 ngày, thời kỳ cuối

2) Sử dụng chế phẩm vi sinh Michiannai cho cải thảo

Liều lượng, thời kỳ sử dụng cho cải thảo

Loại đất Thời kỳ bón Loại chế phẩm Liều lượng bón cho các miền
MB

(kg/Sbb)*

MT

(kg/Stb)

MN

(kg/công)

Đất phù sa Bón lót Michiannai TDN 30 – 35 40 – 50 80 – 100
Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 1 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 2 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 3 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Đất bạc màu, đất cát biển, đất cát Bón lót Michiannai TH 40-50 50-60 100-120
Michiannai THT 0,5 lít 0,7 lít 1,4 lít
Thúc 1 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 2 Michiannai THT 0,5 lít 0,7 lít 1,4 lít
Thúc 3 Michiannai THT 0,5 lít 0,7 lít 1,4 lít

Ghi chú:*) sbb: Sào bắc bộ; stb: Sào trung bộ=500 m2; Công: Sào Nam bộ = 1000 m2

Bón lót:Trước khi trồng vào hố, bón trộn đều vào đất

 • Thúc 1:Bón thúc hồi xanh bén rễ
 • Thúc 2:Sau trồng 20-25 ngày, bón thúc để cuốn bắp
 • Thúc 3: Sau trồng 35-40 ngày

Ngoài ra, để làm đất tơi xốp, tăng hoạt động của hệ vi sinh vật đất có thể phun chế phẩm vi sinh Microbio-Michiannai THT 10 ngày/lần. Ngừng phun trước khi thu hoạch 10 ngày, sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn mác.

Lưu ý:

 • Sử dụng chế phẩm Michiannai THT và Michiannai TDN vào lúc sáng sớm, chiều mát hoặc ngày râm mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, bón xong phải vùi lấp đất ngay.
 • Tưới hoặc phun Michiannai THT theo luống hoặc có thể với nước tưới qua hệ thống tưới nhỏ giọt.
 • Lắc đều Michiannai THT trước khi sử dụng.
 • Khi bón chế phẩm Michiannai Tổng hợp cần xẻ rãnh bón xong lấp đất ngay, kết hợp phun hoặc tưới chế phẩm Michiannai THT đã pha loãng như hướng dẫn.
 • Với loại bệnh hại cải thảo, khi mới phát hiện, sử dụng chế phẩm Michiannai NQT pha với tỉ lệ 1 lít chế phẩm pha với 50 lít nước phun đều lên cây và quanh khu vực vùng gốc sẽ hạn chế và ngăn chặn lây lan bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *