Cây tiêu

Cây hồ tiêu có nguồn gốc từ Nam Ấn Độ, là cây nông nghiệp lâu năm, thân bò(leo). Trồng thành từng trục, dọc, chéo, cây bám rễ vào để leo. Thích hợp với vùng xích đạo, nhiệt đới, nhiệt độ từ 22-280C, yêu cầu lượng mưa cao từ 2000-3000mm. Phân bố đều trong tháng 7-8 […]

Cây điều

Cây điều có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được đưa vào Việt Nam hơn 100 năm nay. Cây điều có nhiều tên gọi khác nhau như: Đào lộn hột, giá như thụ, cây quả thận và macađơ. Điều là cây thân gỗ, sống lâu năm(30-40 năm) ở vùng nhiệt đới. Cây điều không đòi hỏi […]