Cây ngô

Cây ngô nước ta được trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau, trên nhiều loaị đất và với nhiều giống khác nhau, yêu cầu dinh dưỡng của ngô rất cao vì vậy bón phân hợp lý cho ngô sẽ mang lại năng suất cao và lợi nhuận cao. Cây ngô có bốn thời điểm nhạy cảm với phân bón.

1) Thời điểm nhạy cảm đối với ngô

 • Thời kỳ ra bầu hay thời kỳ nảy mầm: Là thời kỳ cây ngô phát triển bộ rễ rất nhanh để hút các chất dinh dưỡng. Vì vậy, cần có chế phẩm vi sinh Microbio-Michiannai bón lót trước khi ra bầu hoặc gieo hạt.
 • Thời kỳ huyết dụ: Đặc điểm cây ngô là khi có 3-4 lá thật, rất khủng hoảng về lân. Vì vậy thiếu lân cây ngô sẽ sinh bệnh huyết dụ. Bổ sung các vi sinh vật phân giải lân vào thời điểm này là rất có hiệu quả.
 • Thời kỳ vươn lóng: Là thời kỳ cây ngô phát triển các lóng, cây cao rất nhanh.
 • Thời kỳ trổ cờ, xoáy nõn: Thời kỳ này cây ngô hình thành bắp ngô và trổ cờ.

2) Sử dụng chế phẩm vi sinh Michiannai cho cây ngô

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một cách tổng quát việc sử dụng các chế phẩm vi sinh Michiannai cho ngô lai trên một số đất chính để tham khảo.

Liều lượng và thời kỳ sử dụng cho cây ngô

Loại đất Thời kỳ sử dụng Loại chế phẩm Liều lượng dùng cho các miền
MB

(kg/sbb)

MT

(Kg/stb)

MN

(Kg/Công)

Đất phù sa Lót CPVS Michiannai TDN 40 60 120
Thúc 1 CPVS Michiannai THT 0,4 lít 0,6 lít 1,2 lít
Thúc 2 CPVS Michiannai THT 0,2 lít 0,3 lít 0,5 lít
Đất xám bạc màu Lót CPVS Michiannai TDN 55 75 150
Thúc 1 CPVS Michiannai THT 0,5 lít 0,7 lít 1,5 lít
Thúc 2 CPVS Michiannai THT 0,3 lít 0,4 lít 0,8 lít
Đất đỏ vàng phát triển trên các loại đá mẹ chua Lót CPVS Michiannai TDN 52 70 140
Thúc 1 CPVS Michiannai THT 0,4 lít 0,6 lít 1,2 lít
Thúc 2 CPVS Michiannai TDN 0,3 lít 0,4 lít 0,8 lít

Chú thích: *) sbb: Sào bắc bộ; stb: Sào trung bộ=500 m2; Công: Sào Nam bộ = 1000 m2

 • Lót: khi làm đất
 • Thúc 1: khi cây ngô 3-4 lá
 • Thúc 2: khi cây ngô xoắn nõn (8-10 lá)

Lưu ý:

 • Sử dụng CPVS Michiannai THT và CPVS Michiannai TDN vào lúc sáng sớm, chiều mát hoặc ngày râm mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, bón xong phải vùi lấp đất ngay.
 • Tưới hoặc phun CPVS Michiannai THT theo luống hoặc có thể qua hệ thống tưới nhỏ giọt.
 • Lắc đều CPVS Michiannai THTtrước khi sử dụng.
 • Khi bón  CPVS Michiannai TDN cần xẻ rãnh bón xong lấp đất ngay, kết hợp phun hoặc tưới CPVS Michiannai THT đã pha loãng như hướng dẫn.
 • Với loại bệnh hại cây ngô, khi mới phát hiện, sử dụng CPVS Michiannai NVD pha với tỉ lệ 1 lít chế phẩm pha với 200 lít nước phun đều lên cây và quanh khu vực vùng gốc sẽ hạn chế và ngăn chặn lây lan bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *