Cây rau ăn củ

1) Sử dụng chế phẩm vi sinh Michiannai cho cải củ

Cải củ cần được trồng trên đất nhẹ tơi xốp, thoát nước, không chua. Cải củ có thời gian sinh trưởng ngắn (dưới 100 ngày). Vì vậy bón phân cần bón tập trung.

Liều lượng, thời kỳ sử dụng chế phẩm vi sinh Michiannai cho cải củ

Thời kỳ bón Loại chế phẩm Liều lượng bón cho các miền
MB

(kg/Sbb)*

MT

(kg/Stb)

MN

(kg/công)

Bón lót Michiannai TDN 40 – 50 50 – 60 100 – 120
Michiannai THT 0,30 lít 0,4 lít 0,8 lít
Thúc 1 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 2 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 3 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít

Ghi chú: *) sbb: Sào bắc bộ; stb: Sào trung bộ=500 m2; Công: Sào Nam bộ = 1000 m2

Bón lót:Trước khi trồng vào hố, bón trộn đều vào đất

 • Thúc 1:7 – 10 ngày sau trồng
 • Thúc 2: 10 ngày sau thúc lần, khi củ bắt đầu hình thành
 • Thúc 3:10 ngày sau thúc 2

2) Sử dụng chế phẩm vi sinh Michiannai cho Su hào

Su hào là loại cây thân thảo. Trong quá trình phát triển, phần thân sát mặt đất, các chất dinh dưỡng tích lại và phình to ra ta gọi là củ su hào làm rau ăn.

Su hào có thể trồng trên nhiều loại đất, miễn là đất tơi xốp, thoát nước, thời kỳ sử dụng chế phẩm vi sinh Microbio-Michiannai cho su hào cũng tương tự như cho cây cải củ.

Liều lượng, thời kì sử dụng chế phẩm vi sinh Michiannai cho su hào

Thời kỳ bón Loại chế phẩm Liều lượng, thời kỳ bón các miền
M/B

(kg/sbb)*

MT

(kg/stb)

MN

(kg/công)

Bón lót Michiannai TDN 40 – 50 50 – 60 100 – 120
Michiannai THT 0,30 lít 0,4 lít 0,8 lít
Thúc 1 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 2 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 3 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít

Chú thích: *) sbb: Sào bắc bộ; stb: Sào trung bộ=500 m2; Công: Sào Nam bộ = 1000 m2

Bón lót: Bón vào hố trộn đều với đất

 • Thúc 1: hồi xanh (5 – 7 ngày sau trồng)
 • Thúc 2: hình thành củ (20-25 ngày sau trồng)
 • Thúc 3: sau thúc 2 10 ngày

3) Sử dụng cho khoai tây

Cây khoai tây là loại thân thảo. Củ khoai tây chính là bộ phận thân được tích luỹ dinh dưỡng, phình to dưới đất. Tuy là khoai nhưng được liệt vào nhóm rau ăn củ. Ở nước ta, cây khoai tây được trồng ở nhiều vùng trên nhiều loại đất, song yêu cầu đất phải tơi xốp, nhẹ, thoát nước, và tập trung chủ yếu ở trên đất phù sa, đất xám bạc màu, đất đỏ vàng.

3.1) Các thời kỳ phát triển của cây khoai tây

Cây khoai tây có 3 thời kỳ phát triển. Nếu bón phân đủ lượng, đủ chất vào trước khi xuất hiện của mỗi thời kỳ sẽ cho ta năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

 • Thời kỳ phát triển bộ rễ: khoai tây trồng theo hốc có thể trồng bằng mầm hay bằng hạt, nhưng chủ yếu trồng bằng mầm. Sau khi đặt mầm, rễ khoai tây phát triển nhanh chóng để sau khi cây phát triển có thể hút các chất dinh dưỡng trong đất nuôi cây. Bón lót chế phẩm vi sinh Microbio-Michiannai trước khi trồng là rất thích hợp.
 • Thời kỳ cây con: sau khi trồng 20 – 25 ngày, thân lá khoai tây phát triển mạnh.
 • Thời kỳ củ hình thành và phát triển: Sau trồng 40 – 50 ngày, khoai tây hình thành củ và tích luỹ tinh bột.

3.2) Liều lượng, thời kỳ sử dụng Michiannai cho khoai tây

Căn cứ vào thời kỳ sinh trưởng của cây khoai tây, có 3 thời điểm.

Liều lượng, thời kì sử dụng chế phẩm vi sinh Michiannai cho cây khoai tây

Loại đất Thời kỳ bón Loại chế phẩm Liều lượng bón cho các miền
MB

(kg/Sbb)*

MT

(kg/Stb)

MN

(kg/công)

Đất phù sa Bón lót Michiannai TDN 30 40 80
Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 1 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 2 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Đất bạc màu, đất cát biển, đất cát Bón lót Michiannai TDN 35 50 100
Michiannai THT 0,5 lít 0,7 lít 1,4 lít
Thúc 1 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 2 Michiannai THT 0,5 lít 0,7 lít 1,4 lít
Đất đỏ vàng Bón lót Michiannai TDN 35 45 90
Michiannai THT 0,5 lít 0,7 lít 1,4 lít
Thúc 1 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít 1,0 lít
Thúc 2 Michiannai THT 0,5 lít 0,7 lít

1,4 lít

Chú thích:*) sbb: Sào bắc bộ; stb: Sào trung bộ=500 m2; Công: Sào Nam bộ = 1000 m2

 • Bón lót: Bón vào hố trộn đều với đất,
 • Thúc 1: khi cây có 3 – 4 lá thật (7 – 10 ngày sau trồng):
 • Thúc 2: hình thành củ (35- 40 ngày sau trồng)

4) Cây cà rốt

Cà rốt là loại rau ăn củ, chứa nhiều vitamin A nhất trong các loại rau, cây cà rốt ở nước ta chỉ trồng ở vùng núi cao, nơi có khí hậu mát quanh năm như Sapa, Bắc Hà, Đà Lạt…và ở vụ Thu – Đông – Xuân trên các loại đất tơi xốp, nhẹ, thoát nước.

Cây cà rốt trồng bằng cách gieo hạt và tỉa định cây. Quá trình sinh trưởng cây cà rốt chia ra 4 thời kỳ.

4.1. Các thời kỳ sinh trưởng cây cà rốt

 • Thời kỳ phát triển bộ rễ: Sau khi gieo 15 – 20 ngày, cây cà rốt bung lá, bộ rễ phát triển nhanh để hút thức ăn.
 • Thời kỳ phát triển thân lá:
 • Thời kỳ hình thành củ: Sau khi gieo 35 – 40 ngày, cà rốt bắt đầu hình thành củ.
 • Thời kỳ củ phình to: Sau khi gieo 45 – 50 ngày, củ cà rốt lớn rất nhanh, phình to, tích lũy các chất dinh dưỡng.
Một số mẹo trồng cà rốt kích thích phát triển tốt

4.2. Sử dụng chế phẩm vi sinh Michiannai cho đất trồng cây cà rốt

Cũng như các loại rau ăn củ khác, cây cà rốt trồng là để lấy củ. Củ to, trơn, đẹp. Vì vậy, cần phải bón các loại phân làm cho đất tơi xốp.

Liều lượng sử dụng cho đất trồng cây cà rốt

Thời kỳ bón Loại chế phẩm Liều lượng bón cho 2 miền
MB (kg/Sbb) MT (kg/Stb)
Bón lót Michiannai TDN 50 60
Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít
Thúc 1 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít
Thúc 2 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít
Thúc 3 Michiannai THT 0,35 lít 0,5 lít

Chú thích:*) sbb: Sào bắc bộ; stb: Sào trung bộ=500 m2;

 • Bón lót:Bón vào rãnh trộn đều với đất trước gieo hạt;
 • Thúc 1: Sau gieo 15 – 20 ngày (kết hợp tỉa cây).
 • Thúc 2 Sau gieo 20 – 25 ngày:(kết hợp tỉa cây).
 • Thúc 3:Sau gieo 35 – 40 ngày khi cây hình thành củ

Lưu ý:

 • Sử dụng chế phẩm Michiannai THT và Michiannai TDN vào lúc sáng sớm, chiều mát hoặc ngày râm mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, bón xong phải vùi lấp đất ngay.
 • Tưới hoặc phun Michiannai THT theo luống hoặc có thể với nước tưới qua hệ thống tưới nhỏ giọt.
 • Lắc đều Michiannai THT trước khi sử dụng. Pha 1 lít Michiannai THT với 100-120 lít nước lã để tưới hoặc phun.
 • Khi bón chế phẩm Michiannai Tổng hợp cần xẻ rãnh bón xong lấp đất ngay, kết hợp phun hoặc tưới chế phẩm Michiannai THT đã pha loãng như hướng dẫn.
 • Với loại bệnh hại cây rau ăn củ, khi mới phát hiện, sử dụng chế phẩm Michiannai NVD pha với tỉ lệ 1 lít chế phẩm pha với 50 lít nước phun đều lên cây và quanh khu vực vùng gốc sẽ hạn chế và ngăn chặn lây lan bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *