Cây ăn quả có múi (cam, chanh, quýt, bưởi)

cay an qua co mui

Cam, quýt thường được trồng trên vùng núi cao với các loại đất nghèo dinh dưỡng, chua như đất phù sa cổ, đất bạc màu, đất đỏ vàng trên gramit và cũng được trồng nhiều ở vùng đồng bằng, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, trên các loại đất phù sa giàu dinh dưỡng, […]