Cây chanh leo

Có hai loại chế phẩm vi sinh Michiannai được sử dụng khi trồng cây chanh dây: Chế phẩm vi sinh  Michiannai TDN (sau đây gọi tắt là Michiannai TDN) dạng viên hoặc dạng bột màu đen nâu và Chế phẩm vi sinh  Michiannai THT bồi dưỡng đất (sau đây gọi tắt là Michiannai THT ) […]

Sử dụng chế phẩm vi sinh Michiannai cho cây công nghiệp ngắn ngày

I. CÂY LẠC (CÂY ĐẬU PHỘNG) Cây lạc được trồng phổ biện ở nước ta nhưng tập trung chủ yếu trên đất phù sa nhẹ, đất xám bạc màu, đất cát biển, đất cát. Lạc là cây họ đậu, có vi khuẩn cộng sinh trên mặt rễ, có khả năng cố định đạm để cung […]

Cây tiêu

Cây hồ tiêu có nguồn gốc từ Nam Ấn Độ, là cây nông nghiệp lâu năm, thân bò(leo). Trồng thành từng trục, dọc, chéo, cây bám rễ vào để leo. Thích hợp với vùng xích đạo, nhiệt đới, nhiệt độ từ 22-280C, yêu cầu lượng mưa cao từ 2000-3000mm. Phân bố đều trong tháng 7-8 […]

Cây điều

Cây điều có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được đưa vào Việt Nam hơn 100 năm nay. Cây điều có nhiều tên gọi khác nhau như: Đào lộn hột, giá như thụ, cây quả thận và macađơ. Điều là cây thân gỗ, sống lâu năm(30-40 năm) ở vùng nhiệt đới. Cây điều không đòi hỏi […]